اعلام تاریخ جدید مسابقات آزاد کشوری استان آذربایجان شرقی -شهرستان بوکان

هزاره سوم:به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ،تاریخ مسابقات آزاد کشوری به میزبانی استان آدربایجان غربی شهرستان بوکان از تاریخ ۹۴/۹/۲۰به ۹۴/۹/۱۳ تغییر یافت،لذا متقاضیان شرکت در این مسابقات جهت گرفتن

۹ آذر ۱۳۹۴
کد خبر : 1206

هزاره سوم:به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ،تاریخ مسابقات آزاد کشوری به میزبانی استان آدربایجان غربی شهرستان بوکان از تاریخ ۹۴/۹/۲۰به ۹۴/۹/۱۳ تغییر یافت،لذا متقاضیان شرکت در این مسابقات جهت گرفتن معرفینامه از استان خود  در تاریخ ذکر شده اقدام نمایند.

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

ادامه اخبار
نظرسنجی
طراحی و اجرا :  آذرتاب عالم آرا