نحوه اماده سازی زمین شماره یک تختی ارومیه برای بازی تیم شهرداری ارومیه

۱۸ آذر ۱۳۹۴
کد خبر : 1299

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۳۱.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۳۷.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۳۹.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۴۲.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۴۵.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۷۴۵.jpg۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۲۵۸۳۰.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۵۲۲۱۹.jpg

۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۵۲۲۲۵.jpg۲۰۱۵۱۲۰۸_۱۵۲۲۲۹.jpg

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

ادامه اخبار
نظرسنجی
طراحی و اجرا :  آذرتاب عالم آرا